Prof. Dr. Rodica Pop-Bușui: "Felicit munca de pionierat a Dr. Norina Gâvan." (RO & EN)

Norina Gavan Si Rodica Pop Busui

"Este marea mea plăcere să felicit munca de pionierat a Dr. Norina Gâvan în recunoașterea nevoii și în dezvoltarea de programe de pregătire de înaltă calitate, care vizează un domeniu larg de furnizori de servicii medicale în prevenirea și gestionarea piciorului diabetic în România.

Sunt profesor "Larry Soderquist" în diabet în cadrul Departamentului de Medicină Internă, Divizia Metabolism, Endocrinologie și Diabet, Vicepreședinte de Cercetări Clinice în Departamentul de Medicină Internă și Director al Cercetării Clinice, Mentorat și Dezvoltare al Institutului de Diabet Elizabeth Weiser Caswell de la Universitatea din Michigan. Sunt un lider recunoscut la nivel național și internațional în domeniul diabetului și al complicațiilor diabetului, inclusiv a complicațiilor de la nivelul picioarelor. În calitate de om de știință medical, am o expertiză vastă în furnizarea celor mai bune îngrijiri bazate pe dovezi tuturor pacienților cu diabet, precum și în studiile clinice și studiile clinice de conducere, am servit ca PI și membru al comitetului pentru multiple studii clinice despre diabetul zaharat finanțate de Institutul Național de Sănătate sau de industria farmaceutică. Mai mult decât atât, cu colegii noștri din domeniul podiatriei am construit unul dintre primele programe de podiatrie pentru diabetul zaharat în ambulatoriu / internat la Universitatea din Michigan, care a dus la o reducere dramatică a ulcerațiilor severe ale piciorului diabetic și amputări aferente, precum și la finanțarea unui consorțiu pentru piciorul diabetic de către Institutul Național de Diabet, Boli Digestive și de Rinichi (NIDDK).

Ulcerele piciorului diabetic și alte complicații ale piciorului diabetic rămân, din păcate, principala cauză a amputațiilor extremitățiilor inferioare, la fiecare al șaselea individ având ca urmare o moarte prematură. Mortalitatea la cinci ani după apariția ulcerelor piciorului diabetic este până la 40%, de 10 ori mai mare decât  în cazul persoanelor care nu sunt diabetice. Aceste complicații sunt la fel de relevante pentru pacienții diabetici români, precum și pentru cei din întreaga lume. Prin urmare, dezvoltarea și implementarea unui program educațional și de instruire eficient pentru furnizorii români pe etapele de diagnostic adecvate, precum și aplicarea protocoalelor adaptate pentru management și îngrijire a fost necesară de urgență în România.

Aplaud viziunea, angajamentul și perseverența Dr. Gâvan în atingerea acestui obiectiv și transmit cele mai calde felicitări pentru această realizare, de care vor beneficia toți pacienții cu diabet zaharat din România."

Prof. Dr. Rodica Pop-Bușui

 

English version below:

"It is my great pleasure to commend Dr. Norina Gavan’ pioneer work in recognizing the need for, and in developing high quality training programs targeting a broad field of health care providers in the prevention and management of diabetic foot complications in Romania.

I am the Larry Soderquist Professor in Diabetes in the Department of Internal Medicine, Division of Metabolism, Endocrinology, and Diabetes, the Vice Chair of Clinical Research in the Department of Internal Medicine, and Director of Clinical Research, Mentoring and Development of the Elizabeth Weiser Caswell Diabetes Institute at the University of Michigan. I am a nationally and internationally recognized leader in the field of diabetes and diabetes complications, including foot complications. As a physician scientist I have extensive expertise in providing best evidence-based care to all patients with diabetes, and in leading clinical trials and clinical studies, having served as PI and member of steering committee on multiple landmark diabetes clinical trials funded by NIH or Pharma. Moreover, with our podiatry colleagues we have built one of the first joined outpatient/inpatient diabetes podiatry program at the University of Michigan that led to a dramatic reduction in severe diabetic foot ulcers infections and related amputations, and to funding of a Diabetic Foot Consortium by NIDDK.

Diabetic foot ulcers and other diabetic foot complications remain unfortunately the leading cause of lower extremity amputations with every sixth individual having an early demise as a result. Five-year mortality after diabetic foot ulcers occurrence is as high as 40%, 10-fold higher than non-diabetic cohorts. These complications are as relevant for the Romanian diabetic patients as for those worldwide. Therefore, the development and implementation of an effective educational and training program for Romanian providers on the appropriate diagnostic steps as well as on applying tailored protocols for management and care was urgently needed in Romania.

I applaud Dr Gavan’ vision, commitment and perseverance in reaching this goal, and convey my warmest congratulations for this achievement that will benefit all patients with diabetes in Romania."

 

Despre Prof. Dr. Rodica Pop-Bușui:

Rodica Pop-Bușui este profesor "Larry Soderquist" în diabet în cadrul Departamentului de Medicină Internă, Divizia Metabolism, Endocrinologie și Diabet, Vicepreședinte de Cercetări Clinice în Departamentul de Medicină Internă și Director al Cercetării Clinice, Mentorat și Dezvoltare al Institutului de Diabet Elizabeth Weiser Caswell de la Universitatea din Michigan.

Mai mult, este un lider recunoscut la nivel național și internațional în domeniul diabetului și al complicațiilor diabetului, inclusiv a complicațiilor de la nivelul picioarelor.

Link lucrări pe ResearchGate

  • Share this post!

Norina Gâvan

Spirit - Atitudine - Implicare