Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Declarația operatorului
Stimate partener,

Începând cu data de 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul").
Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere, care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informăm cum protejăm datele dumneavoastră personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.
Pentru a vă veni în întâmpinare, în scopul unei corecte și complete informări vă voi răspunde la o serie de întrebări relevante, prezentându-vă totodată, corelativ întrebărilor și răspunsurilor furnizate, declarația operatorului de protecție a datelor privind site-urile web și, în același timp, informații pentru persoanele vizate în temeiul articolelor 13 și 14 din Regulament.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.norinagavan.ro („Site-ul”).
Informații generale
Subsemnata, Norina Alinta Gâvan, deținătorul legal al domeniului www.norinagavan.ro, reprezint operatorul în conformitate cu Regulamentul și, prin urmare, sunt responsabilă pentru procesarea datelor descrise în cele ce succed. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, puteți uza de adresa de email: [email protected]
Informații generale privind procesarea datelor
Acord o atenție sporită protecției datelor dumneavoastră personale și respect cu strictețe reglementările legale privind confidențialitatea datelor.
Informațiile personale sunt colectate pe acest site numai în măsura în care este necesar din punct de vedere tehnic. Informațiile nu sunt niciodată vândute sau transmise terților pentru niciun motiv.
Prezenta informare vă oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care este asigurată această protecție, a tipului de informații colectate, precum și o detaliere a scopului colectării.
Ce sunt datele cu caracter personal?
În sensul Regulamentului, datele personale sunt definite ca fiind ”orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.”
Care sunt datele personale pe care le prelucrez?
Datele personale prelucrate sunt, în principal, datele de identificare ale persoanei vizate (calitatea de persoană vizată o pot avea: partenerii contractuali, participanții la cursurile pe care le organizez, beneficiarii informațiilor relevante pe care le aduc la cunoștință terților în mediul on-line, persoanele care îmi urmăresc activitatea), date demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectez direct de la dumneavoastră sau din surse publice atunci când deveniți persoană vizată, în accepțiunea Regulamentului.
Datele personale sunt colectate numai dacă mi le comunicați personal. În afară de aceasta, nu sunt colectate date cu caracter personal. Orice prelucrare a datelor dumneavoastră personale care depășește domeniul de aplicare al permisiunii legale este posibilă numai pe baza consimțământului dumneavoastră expres.
Cum prelucrez datele dumneavoastră personale?
Prelucrez datele personale doar pentru scopuri legitime. Urmăresc interese legitime pentru a îmbunătăți serviciile și relația cu partenerii deserviți, care reprezintă un factor cheie pentru succesul în afaceri. Datele colectate și stocate mă ajută să aflu mai multe despre interesele și nevoile dumneavoastră. Acest lucru îmi permite să acționez în consecință, printr-o abordare adaptată nevoilor dumneavoastră.
Care este scopul procesării datelor dumneavoastră personale?
Datele personale colectate ale persoanei vizate vor fi procesate în următoarele scopuri: comunicare, prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege, trimiterea de newsletter-uri, concursuri, conferințe și tombole, înscrierea ca membru, vizitarea site-ului, monitorizare trafic și îmbunătățirea conținutului site-ului.
Dacă alegeți să deveniți membru al programelor oferite de Norina Gâvan („Membru”) – cu ocazia înscrierii în program prelucrăm: numele dumneavoastră, adresa de e-mail, telefonul, adresa, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.
Dacă participați la concursuri sau tombole – datele pe care le prelucrăm sunt: numele dumneavoastră, adresa de e-mail, telefonul și adresa dumneavoastră (în acest ultim caz, doar dacă este cazul – spre exemplu pentru livrarea premiilor).

În cazul în care doriți să vă înscrieți la evenimentele, concursurile și/sau tombolele organizate de către mine, va trebui să completați un formular în baza căruia veți furniza informațiile prevazute mai sus.
Putem, de asemenea, să folosim datele dumneavoastră de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter-uri de specialitate evenimentele, concursurile si/sau tombolele organizate, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ați exprimat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter-uri în viitor apăsând „Dezabonare” atunci când primiți e-mailul respectiv sau să-mi scrieți la [email protected].
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
Concursuri, conferințe și tombole - În situația în care vă înscrieți la concursurile și/sau tombolele pe care le organizez, vor fi procesate datele cu caracter personal pe care le furnizați cu ocazia înscrierii la acestea. Temeiul prelucrării în acest caz îl constituie acordul dumneavoastră de a participa la aceste evenimente.
Înscriere ca Membru - În cazul în care doriți să participați la webinar-urile organizate de d-na. Norina Gâvan, sau să aveți șansa de a fi printre primii informați în legatură cu evenimentele pe care le organizez, vă puteți înscrie ca Membru în programele oferite de Norina Gâvan. Temeiul prelucrării în acest caz îl constituie acordul dumneavoastră de a participa la aceste evenimente.
Dacă sunteți un vizitator al site-ului - Folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. când vizitați Site-ul www.norinagavan.ro, pentru a procesa și a răspunde întrebărilor dumneavoastră transmise prin intermediul site-ului nostru, precum și pentru a trimite newsletter-urile la care v-ați abonat în timp ce vizitați site-ul nostru. Temeiul prelucrării în acest caz îl constituie interesul nostru legitim de a furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea, serviciile și produsele noastre. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt: numele dumneavoastră., adresa de e-mail și numărul de telefon.

De asemenea, folosim datele dumneavoastră, cu caracter personal pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm în această activitate de prelucrare a datelor pe interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.
Utilizăm Google Analytics, Facebook, Pixel si Cookie pe Site pentru a analiza informațiile colectate de la vizitatorii site-ului. Aceste informații permit Norinei Gâvan să înțeleagă mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl utilizează. Nicio informație de identificare personală este inclusă în acest tip de raportare.
Care sunt categoriile de destinatari ai datelor dumneavoastră personale?
• Autoritățile publice în cazul legislației prioritare.
• Furnizori externi de servicii sau alți contractanți.
• Alte organisme externe, în măsura în care persoana vizată și-a dat consimțământul sau o transmisie este permisă din cauza unui interes predominant.
Pentru a atinge scopurile mai sus menționate utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterniciți conform art. 28 REGULAMENT, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platformă și servicii de întreținere sau furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate.
Asigurăm, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obișnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Pentru mai multe informații despre protecția corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa: [email protected]
Transferuri internaționale de date
În prezent, datele sunt păstrate în locațiile din România. În cadrul derulării raporturilor dintre noi, datele persoanelor vizate ar putea fi utilizate și în afara Uniunii Europene, spre exemplu către furnizorul de servicii de e-mail și companiile afiliate.
În cazul în care va fi necesar să transferăm informațiile dumneavoastră către alte societăți sau prestatori de servicii din țări din afara Spațiului Economic European (SEE). (SEE este alcătuit din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) vom avea în vedere faptul că acestea au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private. Acest tip de transfer de date poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, locul unde stocăm datele) sau furnizorii și prestatorii noștri își au sediul în afara SEE.
Dacă transmitem datele dumneavoastră către o țară din afara SEE, ne vom asigura că acestea sunt protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal care acoperă transferul de date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en). În plus, dacă se consideră că țara nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, atunci vom cere terței părți să încheie un contract care să reflecte aceste standarde.
Cum vă puteți administra acordurile exprimate?
Pentru a vă putea oferi produse și servicii personalizate, respectiv, cat mai apropiate de nevoile dumneavoastră, putem prelucra date personale care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dumneavoastră în sfera noastră de competență, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană. Pentru aceasta, vom ține întotdeauna cont de opțiunile dumneavoastră.
Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră personale?
Datele dumneavoastră personale vor fi stocate cât va fi necesar pentru atingerea scopului în care au fost prelucrate, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare aceste date în scopul de a le prezenta autorităților publice, spre exemplu autorităților fiscale. De regulă, această stocare o facem pentru o durată de 10 (zece) ani. Stocarea și transferul datelor dumneavoastră personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) din Regulament.
Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?
Ca și persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul. Aceste drepturi sunt următoarele:
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 din Regulament),
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 din Regulament),
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (”dreptul de a fi uitat”) și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 din Regulament),
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 din Regulament),
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament),
• Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 din Regulament),
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 din Regulament).
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 din Regulament).

Utilizarea cookie-urilor

Site-urile de internet utilizează așa-numitele cookie-uri în mai multe locații. Acestea servesc pentru a face oferta noastră mai prietenoasă, eficientă și sigură. Fișierele cookie sunt fișiere text mici stocate pe computer și pe care browser-ul dumneavoastră le salvează. Majoritatea cookie-urilor pe care le folosim sunt așa-numitele cookie-uri de sesiune. Acestea sunt șterse automat la sfârșitul vizitei. Cookie-urile nu cauzează deteriorări ale computerului și nu conțin viruși.
Utilizarea furnizorilor de căutare externă

Motorul de căutare personalizat Google ("Google CSE") este folosit ca serviciu central de căutare în cadrul ofertei de internet. Serviciul integrat de căutare permite căutarea integrală a conținutului ofertei de internet oferită de prezentul site. Această funcție de căutare poate fi accesată printr-un câmp de căutare integrat. Câmpul de căutare de pe acest site ("câmp de căutare") este furnizat de Google Inc. ("Google").
Recunoașteți și sunteți de acord că termenii de confidențialitate privind datele de la Google (de la http://www.google.de/privacy.html) se aplică utilizării de către dumneavoastră a câmpului de căutare și că, utilizând câmpul de căutare, sunteți de acord cu utilizarea de către Google a informațiilor dumneavoastră personale în conformitate cu termenii de confidențialitate privind datele.
Dacă nu doriți să acordați această aprobare, nu utilizați câmpul de căutare. Datele sunt transmise numai când o interogare este trimisă prin câmpul de căutare.
Utilizarea Google Maps
Top of Form

Utilizăm Google Maps pe mai multe sub-pagini de la www.woerwagpharma.ro pentru a afișa hărți. Hărți Google este gestionată de Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, SUA ("Google"). Informațiile despre utilizarea acestui site web, inclusiv adresa IP, pot fi transmise la Google ca urmare a utilizării Hărților Google.

Când vizitați o sub-pagină a prezenței noastre de Internet care conține Google Maps, browserul dumneavoastră de internet stabilește o conexiune directă cu serverele Google. Conținutul hărții este transmis de la Google direct la browserul dumneavoastră, care îl integrează în pagina web. În consecință, nu avem nicio influență asupra sferei de acoperire a datelor pe care Google le achiziționează prin această metodă.

În ceea ce privește scopul și amploarea colectării datelor, precum și prelucrarea și utilizarea ulterioară de către Google a informațiilor, precum și drepturile și opțiunile de setare pentru a vă proteja confidențialitatea în această privință, consultați Politica de confidențialitate a datelor Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Termenii de utilizare pentru Google Maps pot fi găsiți aici:
https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps.html

Utilizarea plug-inurilor YouTube (videoclipuri)

Utilizăm furnizorul YouTube pentru integrarea videoclipurilor. YouTube este operat de YouTube LLC, cu sediul la 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube este reprezentat de Google, Inc., cu sediul la 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, Statele Unite ale Americii.

Când preluați paginile de internet ale site-ului care conține acest plugin, se stabilește o conexiune la serverele YouTube și plugin-ul este afișat. Aceasta transmite informații serverelor YouTube cu privire la site-urile pe care le-ați vizitat. Dacă sunteți conectat (ă) ca utilizator YouTube, YouTube atribuie aceste informații contului de utilizator personal. În timpul utilizării plugin-ului, cum ar fi făcând clic pe butonul de pornire al unui videoclip, aceste informații sunt, de asemenea, atribuite contului dvs. de utilizator. Puteți împiedica această atribuire prin deconectarea de pe contul de utilizator YouTube și de la alte conturi de la YouTube LLC și Google, Inc. înainte de a utiliza site-ul nostru Web și ștergerea cookie-urilor corespunzătoare.

Informații suplimentare privind notificările privind prelucrarea datelor și confidențialitatea datelor de pe YouTube (Google) pot fi găsite la www.google.ro/intl/de/policies/privacy/.

Utilizarea Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al companiei Google Inc. ("Google"). Google Analytics folosește așa-numitele cookie-uri. Acestea sunt fișiere text salvate pe computerul dvs. care permit analiza utilizării de către dvs. a site-ului web. Informațiile generate de modul cookie despre utilizarea acestui site web sunt, în mod normal, transferate pe un server Google din SUA și salvate acolo. În cazul activării anonimizării IP pe acest site, cu toate acestea, adresa dvs. IP este mai întâi trunchiată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state membre contractante din Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă este transferată pe un server Google din SUA și trunchiată acolo. Google utilizează aceste informații în numele operatorului acestui site pentru a evalua utilizarea acestui site, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorul site-ului web și pentru a efectua servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului web și a internetului cu privire la operator web. Adresa IP transmisă de browserul dvs. în legătură cu Google Analytics nu este combinată cu alte date de la Google. Puteți preveni salvarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare în software-ul browserului dvs. Rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza pe deplin toate funcțiile acestui site web. În plus, puteți preveni captarea datelor generate de cookie și utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) la Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea pluginului browser disponibil la următorul link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). În lumina discuțiilor privind utilizarea instrumentelor de analiză cu adrese IP complete, am dori să subliniem că acest site utilizează Google Analytics cu extensia "_anonymizeIp ()" și, prin urmare, adresele IP sunt redirecționate doar într-o manieră trunchiată pentru a împiedicându-le să fie legate de persoane. Mai specific, pentru browserele de pe dispozitive mobile, faceți clic pe acest link <a href="javascript:gaOptout()"> Link </a> pentru a preveni capturarea anonimă de către Google Analytics pe acest site pentru browserul dvs. în viitor, a unui așa-numit "cookie de oprire".

Urmărirea conversiilor Google AdWords

Acest site utilizează Urmărirea conversiilor Google AdWords, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Urmărirea conversiilor Google AdWords utilizează, de asemenea, "modulele cookie" stocate pe computerul dvs. care permit analiza utilizării site-ului web. Informațiile generate de modul cookie despre utilizarea acestui site web sunt transmise către un server Google din SUA și stocate acolo. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a site-ului web, al compilării rapoartelor privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-urilor web și în furnizarea altor servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Google poate, de asemenea, să transmită aceste informații unor terțe părți, dacă acest lucru este cerut de lege sau în măsura în care este necesar.
Utilizarea unui buletin informativ

Când vă înregistrați pentru newsletter-ul nostru, ne furnizați adresa dvs. de e-mail și, în mod opțional, alte informații. Utilizăm aceste date exclusiv pentru a vă trimite newsletter-ul. Păstrăm datele pe care le dezvăluiți în aplicația dvs. de newsletter până când anulați abonamentul la newsletter-ul nostru. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului din buletinul informativ destinat acestui scop sau prin trimiterea notificării corespunzătoare. Prin dezabonare, revocați utilizarea adresei dumneavoastră de e-mail.

Notificare de securitate
Deoarece păstrarea în siguranță a datelor dumneavoastră cu caracter personal este o prioritate pentru mine, am constituit echipe de securitate specializate, care analizează și îmbunătățesc în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.
Site-ul web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că, citiți politica acelei societăți privind protecția datelor și cookie-urile, înainte de a utiliza sau de a furniza date personale pe site-ul acestora.

Pentru ca datele dumneavoastră personale să nu fie accesibile terților, luăm toate măsurile tehnice și organizaționale care se impun în vederea salvării acestora într-un format adecvat.

Încrederea dumneavoastră este importantă pentru mine. Din acest motiv, vă stau la dispoziție pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
Totodată, vă reamintesc, vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale în orice moment; aveți dreptul la informații privind datele personale salvate, originea și destinatarii, precum și despre scopul salvării acestora, în orice moment.
Vă puteți exercita drepturile anterior menționate, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail: [email protected] 
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie si Google Analytics.


NORINA ALINTA GÂVAN