Prof. Solomon Tesfaye: "Dr. Gâvan este un mentor pentru mulți tineri medici." (RO & EN)

Solomon Tesfaye

"Îmi face o deosebită plăcere să scriu testimonialul pentru Dr. Norina Alinta Gâvan. O cunosc pe Norina de zece ani și am întâlnit-o cel puțin anual.

Dr. Gâvan este directorul general al Wörwag Pharma România. Este un CEO strălucit cu abilități excelente de management și planificare strategică și conduce o echipă de peste 80 de angajați. Norina are un doctorat în biochimie medicală și are un masterat în inginerie chimică.

De asemenea, face parte din numeroase organizații profesionale, printre care Consiliul European al Podiatrilor, Grupul Internațional de Lucru privind Piciorul Diabetic, este membru fondator al Neurodiab și președinte de onoare al Asociației de Podiatrie, președinte regional european al D-Foot International și al Academiei Americane de Diabet. Multi-lingvist cu competență în limba română, engleză, germană și franceză, este, totodat, publicată pe scară largă în domeniul neuropatiei diabetice și a piciorului diabetic. 

Modul prin care am cunoscut-o mai bine a fost prin implicarea mea ca vorbitor în mai multe întâlniri NeuroDiab pe care le organizează anual în diferite orașe din România, în ultimul deceniu. Aceste întâlniri reunesc experți de renume internațional, oferind cele mai recente noutăți din domeniul diabetului, neuropatiei diabetice și ale piciorului diabetic. Doar Norina poate reuni o astfel de echipă de experți, datorită personalității sale pure și fără a cheltui o mică avere!

Subiectele abordate de liderii de opinie sunt extrem de informative pentru endocrinologi, podiatri, neurologi, medici interni, asistenți medicali, cât și pentru alți profesioniști din domeniul sănătății. Bucuria pe care mi-o aduc aceste întâlniri CME se datorează faptului că sunt extrem de bine organizate nu numai cu un conținut științific valoros, ci oferă și activități sociale bune. Norina are abilități sociale minunate și nu va greși în alegerea unui vin bun!

Norina este o persoană inspirațională care inspiră literalmente pe toată lumea care lucrează cu ea. Știu că mulți tineri medici au fost inspirați să urmeze domeniul neuropatiei periferice diabetice și podiatria. Într-adevăr, un tânăr medic, Dr. Diana Sima, a participat gratuit la Sheffield DPN Fellowship în 2017, în urma unei recomandări a Dr. Gâvan, încât nu am putut refuza. Alte persoane au fost, de asemenea, inspirate să urmeze studii superioare, cum ar fi un doctorat și activități de cercetare / educație, cu sprijinul / mentoratul ei.

În concluzie, a fost o mare plăcere să o cunosc pe Dr. Norina Gâvan, un manager genial, inițiator excelent și organizator al întâlnirilor anuale NeuroDiab, cât și un mentor pentru mulți tineri medici / podiatri. Eforturile ei în educația medicală continuă din România, în ceea ce privește neuropatia periferică diabetică, au fost, după părerea mea, complet inegalabile."

Prof. Solomon Tesfaye

 

English version below:

"It is a great pleasure to write Dr. Norina Alinta Gavan’s testimonial. I have known Norina for the past decade and have met her at least on an annual basis.

Dr Gavan is the General Manager of Wörwag Pharma GmbH in Romania. Norina is a brilliant CEO with great person management and strategic planning skills and leads a team of over 80 employees. Norina has a PhD in medical biochemistry and has a master’s degree in chemical engineering.

She is also a member of a number of organisations, including the European Council of Podiatrists, International Working Group for Diabetic Foot, Neurodiab – a founding member and honorary president of the Association of Podiatry, European regional chair of D-Foot International and the American Diabetes Academy. Multi-linguist with proficiency in Romanian, English, German and French, she is also widely published in the Diabetic Neuropathy and the Diabetic Foot fields.

Perhaps how I got to know her well was through my involvement as a speaker in several Romanian NeuroDiab meetings that she organises annually in various cities in Romania, over the past decade. These meetings have internationally renowned speakers providing the latest updates in diabetes, diabetic neuropathy and the diabetic foot. Only Norina can assemble such a faculty with sheer personality without spending a small fortune!

The topics delivered by key opinion leaders are highly informative to Romanian endocrinologists, podiatrists, neurologists, internal physicians, nurses, allied health care professionals etc. Part of the joy of participating in these CME meetings is that they are extremely well organised not only with superb course content but also good social activities. Norina has wonderful social skills and one will not go wrong with her choice of good wine!

Norina is an inspirational figure who literally inspires everybody that works with her. I know many young doctors have been inspired to take the field of Diabetic Peripheral Neuropathy and Podiatry; indeed one young such doctor, Dr. Diana Sima attended the Sheffield DPN Fellowship in 2017, free of charge, following a request from Dr Gavan that I could not refuse. Other individuals have also been inspired to undertake higher degrees, such as a PhD and research/ educational activities with her support/mentorship.

Thus, in summary it has been a great pleasure knowing Dr. Norina Gavan, a brilliant manager, excellent initiator, and organiser of the NeuroDiab annual meetings and an inspiring mentor for many young doctors/podiatrists. Her efforts in continuous medical education in Romania regarding Diabetic Peripheral Neuropathy have been, in my opinion, completely unparalleled."

Prof. Solomon Tesfaye

 

Despre Prof. Solomon Tesfaye:

Prof. Solomon Tesfaye este medic consultant / endocrinolog la Sheffield Teaching Hospitals și profesor onorific în cadrul Universității din Sheffield. Proiectele sale de cercetare includ epidemiologia, factorii de risc, patogeneza, implicarea sistemului nervos central și tratamentul neuropatiei diabetice și a durerii neuropate.

A publicat o carte, peste 150 de articole originale, recenzii și capitole de carte în domeniul neuropatiei diabetice, inclusiv un studiu documentar în New England Journal of Medicine.

Link profil ResearchGate

  • Share this post!

Norina Gâvan

Spirit - Atitudine - Implicare